Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

INTERACT

Pagal 2007-2013 m. programą INTERACT teikiama pagalba suinteresuotosioms šalims, įgyvendinančioms ES finansuojamas su sanglaudos politikos teritorinio bendradarbiavimo tikslu susijusias programas.

Pagal INTERACT teikiamos jų valdymo ir įgyvendinimo konsultacijos, remiamas teminių seminarų rengimas ir skleidžiami geros praktikos pavyzdžiai. Visas šios programos biudžetas sudaro 40 mln. eurų, iš kurių 34 mln. eurų skiria Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

Pagal INTERACT padedama teritorinio bendradarbiavimo programas EUROPOJE tvarkančioms institucijoms ir organizacijoms - vadovaujančioms institucijoms, jungtiniams techniniams sekretoriatams, nacionaliniams kontaktiniams centrams, tvirtinančioms, audito institucijoms ir kt. Ši programa vykdoma visose ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Išsamiau

Programos INTERACT sekretoriatas English

Programa INTERACT English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos