Navigation path

Additional tools

Sanasto

Interact

Interact 2007-2013 -ohjelmasta myönnetään tukea organisaatioille, jotka toteuttavat EU:n rahoittamia Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvia koheesiopolitiikan ohjelmia.

Ohjelman puitteissa tarjotaan neuvontaa ohjelmien hallinnon ja toteuttamisen tueksi, tuetaan aihekohtaisten seminaarien järjestämistä ja jaetaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Ohjelman kokonaismäärärahat ovat 40 miljoonaa euroa, josta 34 miljoonaa euroa on peräisin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Interact-ohjelmassa avustetaan eurooppalaisia instituutioita ja organisaatioita, joiden vastuulla on alueellisten yhteistyöohjelmien hallinnointi. Näihin kuuluu hallintoviranomaisia, yhteisiä teknisiä sihteeristöjä, kansallisia yhteyspisteitä sekä todentamis- ja tarkastusviranomaisia. Ohjelma kattaa EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norjan ja Sveitsin.

Lisätietoja

Interact-ohjelman sihteeristö English

Interact-ohjelma English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media