Navigation path

Additional tools

A–Y

INTERACT

Programm "INTERACT 2007-2013" pakub abi sidusrühmadele, kes rakendavad ELi rahastatavaid programme ühtekuuluvuspoliitika eesmärgi "Euroopa territoriaalne koostöö" raames.

INTERACT annab nõu seoses haldamise ja rakendamisega, toetab temaatiliste seminaride korraldamist ning levitab heade tavade näiteid. Programmi eelarve on 40 miljonit eurot, millest 34 miljonit pärineb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

INTERACT abistab institutsioone ja organisatsioone, kes on tegelenud territoriaalse koostöö programmide haldamisega kõikjal Euroopas. Nende hulka kuuluvad korraldusasutused, ühised tehnilised sekretariaadid, riiklikud kontaktasutused ning sertifitseerimis- ja auditeerimisasutused. Programm hõlmab kõiki ELi liikmesriike ning Norrat ja Šveitsi.

Lisateave

Programmi INTERACT sekretariaat English

Programm INTERACT English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis