Navigation path

Additional tools

A til Å

Interactprogrammet

Interactprogrammet for 2007-2013 yder bistand til interesseparter, der gennemfører EU-støttede programmer under samhørighedspolitikkens mål om europæisk territorialt samarbejde.

Interact yder vejledning i forbindelse med forvaltning og gennemførelse af projekter, støtter tilrettelæggelsen af temaseminarer og udbreder eksempler på bedste praksis. Programmet har et samlet budget på 40 millioner euro, hvoraf 34 millioner stammer fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Interact hjælper institutioner og organisationer rundt om i EU, som har haft ansvaret for at forvalte programmer om territorialt samarbejde. Det kan f.eks. være forvaltningsmyndigheder, fælles tekniske sekretariater, nationale kontaktpunkter og attesterings- og revisionsmyndigheder. Programmet dækker alle EU-landene samt Norge og Schweiz.

Læs mere

Interactprogrammets sekretariat English

Interactprogrammet English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!