Navigation path

Additional tools

Od A do Z

INTERACT

Program INTERACT 2007-13 poskytuje pomoc zainteresovaným subjektům, které v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" provádějí programy financované z EU.

Program zajišťuje poradenství ohledně jejich řízení a provádění, podporuje pořádání tematických seminářů a šíří osvědčené postupy. Jeho rozpočet činí 40 milionů eur (z toho 34 milionů pochází z evropského fondu pro regionální rozvoj - EFRR).

INTERACT pomáhá institucím a organizacím v Evropě, jež jsou odpovědné za řízení programů územní spolupráce. Mezi ně patří řídící orgány, společné technické sekretariáty, národní kontaktní místa a certifikační a auditní orgány. Program zahrnuje všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko.

Další podrobnosti

Sekretariát programu INTERACT English

Program INTERACT English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média