Navigation path

Additional tools

A till Ö

Innovation

Innovation kan gälla utvecklingen av nya varor eller tjänster eller ny process- eller organisationsteknik. I samtliga fall kan den ge de ekonomiska aktörerna en konkurrensfördel. Därför har EU satt innovation i centrum för sin tillväxt- och jobbstrategi.

För att komplettera den strategin har innovation en mycket högre prioritet i EU:s sammanhållningspolitik för 2007-2013 än under tidigare perioder. Man försöker stimulera innovation, företagande och kunskapsekonomin i alla EU-regioner. Ett huvudmål är att hjälpa de mindre utvecklade regionerna att stärka sin innovationsförmåga.

Med detta mål för ögonen har mer regionalstöd än någonsin anslagits till innovation. Ett nytt initiativ, Regioner för ekonomisk förändring, ska främja överföring av innovationer från pilotprojekt till allmänna program i regionerna eller på riksplanet. Dessutom uppmuntras medlemsländerna att omfördela småbelopp från de operativa programmen till experimentella pilotprojekt med inriktning på innovation.

Läs mer

Resultat för Lissabonstrategin genom EU:s sammanhållningspolitik English Deutsch español français italiano

EU regionalpolitik: Håll dig informerad