Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Inovativnost

Inovativnost, pa naj bo pri razvoju novih izdelkov, postopkov ali organizacijskih metod, lahko podjetjem pomaga okrepiti konkurenčnost. Evropska unija se tega zaveda, zato je inovativnost temelj njene strategije za gospodarsko rast in delovna mesta.

V skladu s strategijo je kohezijska politika EU za obdobje 2007-2013 inovativnosti namenila večjo vlogo kot v prejšnjih obdobjih. Politika spodbuja inovativnost, podjetništvo in rast gospodarstva, temelječega na znanju, v vseh regijah EU. Eden glavnih ciljev je manj razvitim regijam pomagati pri razvijanju zmogljivosti za inovacije.

Za uresničevanje teh ciljev je EU iz regionalnih skladov za inovativnost namenila do zdaj najvišji znesek sredstev. Nova pobuda "Regije za gospodarsko spremembo" je namenjena prenosu inovativnosti iz pilotnih projektov v uveljavljene nacionalne in regionalne programe. Posebne spodbude pa so namenjene državam članicam za razdeljevanje manjših zneskov iz operativnih programov v poskusne pilotne projekte, ki se ukvarjajo s spodbujanjem inovativnosti.

Vas zanima več?

Uresničevanje lizbonske strategije za rast in delovna mesta s kohezijsko politiko EU English Deutsch español français italiano

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji