Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Inovācija

Inovācija var uzņēmumiem palīdzēt uzlabot konkurētspēju, jo tā ir saistīta ar jaunas produkcijas, tehnoloģiju vai organizatorisku mehānismu izstrādi. Eiropas Savienība to lieliski apzinās un tālab ir atzinusi inovāciju par vienu no izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas stūrakmeņiem.

Lai papildinātu šo stratēģiju, ES 2007.-2013. gada kohēzijas politikā inovācijai atvēlēta daudz svarīgāka vieta nekā līdzšinējos plānošanas periodos. Tai jāsekmē inovācija, uzņēmējdarbība un uz zinātnes atziņām balstītas ekonomikas veidošana visos ES reģionos. Galvenais mērķis ir palīdzēt mazattīstītiem reģioniem izvērst savu inovatīvo potenciālu.

Lai to panāktu, no ES reģionālajiem fondiem inovācijai atvēlēts vairāk naudas nekā jebkad agrāk. Ir izveidota jauna iniciatīva "Reģioni ekonomiskām pārmaiņām", kas palīdz inovatīvos eksperimentālos projektus pārveidot plaši īstenotās valstu un reģionu programmās. Turklāt dalībvalstīm iesaka nelielas summas no darbības programmām novirzīt eksperimentāliem projektiem, kuros izstrādā inovatīvus risinājumus.

Plašāka informācija

Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas īstenošana ar ES kohēzijas politikas palīdzību English Deutsch español français italiano

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi