Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Inovacijos

Inovacijos - naujų produktų, procesų ar organizacinių metodų kūrimas - rinkos dalyviams gali suteikti konkurencinį pranašumą. Europos Sąjunga tai puikiai supranta ir inovacijų plėtojimą laiko svarbiausiu ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos elementu.

Papildant šia strategija grindžiamą veiklą pagal 2007-2013 m. ES sanglaudos politiką inovacijoms suteikta daug daugiau svarbos negu ankstesniais programavimo laikotarpiais. Siekiama visuose ES regionuose skatinti inovaciją, verslumą ir žinių ekonomikos augimą. Vienas iš svarbiausių tikslų yra padėti mažiau išsivysčiusiems regionams plėsti savo inovacijų galimybes.

Šiems tikslams pasiekti iš ES regioninių fondų skirta daugiau lėšų nei kada nors anksčiau. Naujoji iniciatyva, kuri vadinasi "Regionai už ekonominius pokyčius", skatinama naujovių diegimą perkelti iš bandomųjų į pagrindines nacionalines ir regionines programas. Be to, valstybės narės raginamos nukreipti nedideles sumas iš veiklos programų į eksperimentinius inovacijų plėtros projektus.

Išsamiau

Lisabonos strategijos, skirtos ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms kurti, panaudojant ES sanglaudos politikos priemones, įgyvendinimas English Deutsch español français italiano

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos