Navigation path

Additional tools

Sanasto

Innovointi

Uusien tuotteiden, prosessien tai organisaatiotekniikoiden kehittämiseen liittyvät innovaatiot tuottavat talouden toimijoille kilpailuetua. Euroopan unioni tiedostaa tämän, ja innovaatioiden edistämisellä onkin keskeinen asema kasvua ja työllisyyttä koskevassa EU:n strategiassa.

Strategian tehostamiseksi EU:n kauden 2007-2013 koheesiopolitiikassa innovaatiotoiminnalle on annettu huomattavasti tärkeämpi asema kuin aiempina ohjelmakausina. Tarkoituksena on edistää innovointia, yrittäjyyttä ja tietopohjaisen talouden kasvua kaikilla EU:n alueilla. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi vähemmän kehittyneiden alueiden tukeminen niiden innovaatiovalmiuksien parantamisessa.

Jotta nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa, EU:n aluekehitysrahastoista on osoitettu innovaatiotoimintaan enemmän varoja kuin koskaan aiemmin. Uudella "Alueet talouden muutosten edistäjinä" -aloitteella edistetään innovaatiosiirtoa pilottihankkeista perinteisiin kansallisiin ja alueellisiin ohjelmiin. Jäsenvaltioita kannustetaan lisäksi osoittamaan toimenpideohjelmista pieniä summia kokeiluluontoisiin pilottihankkeisiin, joissa kehitetään innovaatioita.

Lisätietoja

Kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian toteutus EU:n koheesiopolitiikan kautta English Deutsch español français italiano

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media