Navigation path

Additional tools

A–Y

Innovatsioon

Innovatsioon, olgu see siis seotud uute toodete, protsesside või organiseerimisega, võib aidata anda ettevõtjatele konkurentsieelise. Euroopa Liit on sellest hästi teadlik ning on seadnud innovatsiooni edendamise oma majanduskasvu ja tööhõivet käsitlevas strateegias kesksele kohale.

Kõnealuse strateegia täiendamiseks on ajavahemiku 2007-2013 ELi ühtekuuluvuspoliitika raames omistatud innovatsioonile märkimisväärselt suurem tähtsus kui eelmiste programmiperioodide puhul. Selle eesmärk on soodustada innovatsiooni, ettevõtlust ning teadmistepõhise majanduse kasvu kõigis ELi piirkondades. Põhieesmärk on aidata vähemarenenud piirkondadel edendada oma innovatsioonialast suutlikkust.

Asjaomaste eesmärkide saavutamiseks on innovatsioonile eraldatud rohkem ELi struktuurifondide vahendeid kui kunagi varem. Uue algatusega "Piirkonnad majandusmuutustes" edendatakse innovatsiooni ülekandmist katseprojektidelt riiklikele ja piirkondlikele põhiprogrammidele. Lisaks sellele julgustatakse liikmesriike suunama väikseid summasid rakenduskavadest innovatsiooni arendamisele keskendunud katseprojektidesse.

Lisateave

Majanduskasvu ning tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia rakendamine ELi ühtekuuluvuspoliitika kaudu English Deutsch español français italiano

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis