Navigation path

Additional tools

A til Å

Innovation

Innovation kan være med til at give virksomheder en konkurrencefordel, uanset om det drejer sig om udvikling af nye produkter, fremstillingsmetoder eller organisationsformer. Det er EU klar over, og innovationsfremme har derfor en central plads i strategien for vækst og beskæftigelse.

For at understøtte strategien lægger EU meget større vægt på innovation i sin samhørighedspolitik for 2007-2013 end i nogen tidligere programmeringsperiode. Man ønsker at tilskynde til innovation, iværksætteri og vækst i den videnbaserede økonomi i alle EU's regioner. Et vigtigt led er at hjælpe tilbagestående regioner med at styrke deres innovationsevne.

Derfor har man øremærket et større beløb fra EU's regionale fonde til innovation end nogensinde før. Man har også udviklet et nyt initiativ, "regioner for økonomisk forandring", som fokuserer på overførsel af innovation fra pilotprojekter til almindelige nationale og regionale programmer. Desuden opfordres medlemslandene til at kanalisere mindre beløb fra de operationelle programmer over i eksperimenterende forsøgsprojekter, der kan bidrage til at udvikle innovation.

Læs mere

Gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp af EU's samhørighedspolitik English Deutsch español français italiano

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!