Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Inovace

Inovace (ať už se jedná o vývoj nových produktů, postupů či organizačních metod) pomáhají hospodářským subjektům zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Evropská unie si je toho vědoma, a proto rozvoj inovací považuje za jeden z nejdůležitějších bodů své strategie pro růst a zaměstnanost.

Oproti dřívějším programovým obdobím jsou inovace považovány za prioritu i v rámci politiky soudržnosti EU pro období 2007-2013. Spolu s podnikáním a růstem znalostní ekonomiky jsou podporovány ve všech regionech Unie. Hlavním cílem je stimulovat inovační kapacitu v méně rozvinutých regionech.

V zájmu splnění tohoto cíle se na inovace věnuje z regionálních fondů EU více peněz než kdykoli předtím. Nová iniciativa "Regiony pro hospodářskou změnu" se snaží o to, aby se inovace nerealizovaly pouze jako pilotní projekty, ale aby byly běžnou součástí celostátních i regionálních programů. Členské státy jsou navíc vyzývány k tomu, aby přesouvaly určité množství peněz z operačních programů do experimentálních pilotních projektů, jež se na rozvoj inovací zaměřují.

Další podrobnosti

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost a politika soudržnosti EU English Deutsch español français italiano

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média