Navigation path

Additional tools

A till Ö

Information och offentlighet

EU-kommissionen och medlemsländerna ska informera allmänheten om sammanhållningspolitiken och dess projekt. Miljarder euro slussas från strukturfonderna till regionerna och det är viktigt att man ute i lokalsamhällena känner till hur man får ta del av pengarna och hur skattebetalarnas pengar används.

Enligt EU:s gällande regler för sammanhållningspolitiken är det ett formellt krav att medlemsländerna och förvaltningsmyndigheterna offentliggör listor över de projekt som EU medfinansierar. Även de utbetalda beloppen och uppgifter om mottagarna ska publiceras.

Medlemsländerna ska också skicka in kommunikationsplaner till kommissionen för vart och ett av de 450 operativa program som medfinansieras under den pågående programperioden. Dessutom ska förvaltningsmyndigheterna anordna minst ett större evenemang varje år för att marknadsföra sina program, deras resultat och EU:s roll.

Läs mer

GD Regionalpolitiks informationsarbete

EU regionalpolitik: Håll dig informerad