Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Informiranje in obveščanje javnosti

Evropska komisija in države članice EU so dolžne obveščati javnost o kohezijski politiki in financiranih projektih. Iz strukturnih skladov se izplačujejo milijarde evrov, zato morajo lokalne skupnosti vedeti, kakšne so koristi zanje in kako se porablja davkoplačevalski denar.

Predpisi o kohezijski politiki za obdobje 2007-2013 določajo, da morajo države članice in organi upravljanja objaviti seznam projektov, ki jih sofinancira EU, ter v njem navesti prejete zneske in podatke o prejemnikih.

Države članice morajo Evropski komisiji predložiti načrt obveščanja javnosti za vsakega od 450 operativnih programov, ki prejmejo sredstva v posameznem programskem obdobju kohezijske politike. Organi upravljanja morajo tudi vsako leto organizirati vsaj eno javno predstavitev svojih programov, rezultatov programov in vloge EU.

Vas zanima več?

Obveščanje javnosti (GD za regionalno politiko)

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji