Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Informācija un publicitāte

Eiropas Komisijai un ES dalībvalstīm jāinformē sabiedrība par kohēzijas politiku un no tās finansētajiem projektiem. Tā kā no struktūrfondiem izlieto vairākus miljardus eiro, ir ļoti svarīgi, lai vietējā sabiedrība skaidri zinātu, kāds tai no šiem projektiem labums un kā izlieto ES nodokļu maksātāju naudu.

ES noteikumos, kas regulē kohēzijas politiku 2007.-2013. gadā, dalībvalstīm un pārvaldes iestādēm oficiāli paredzēts uzdevums publicēt to projektu sarakstu, kurus līdzfinansē no ES līdzekļiem, norādot saņemtās summas un sīkākas ziņas par to saņēmējiem.

Attiecīgajām dalībvalstīm arī jāiesniedz Komisijai komunikācijas plāni par katru no 450 darbības programmām, ko ES līdzfinansē pašreizējā kohēzijas politikas plānošanas periodā. Turklāt pārvaldes iestādēm ik gadu jāsarīko vismaz viens vērienīgs pasākums, lai reklamētu savas programmas, to rezultātus un ES lomu to īstenošanā.

Plašāka informācija

Reģionu attīstības ģenerāldirektorāta informatīvās kampaņas

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi