Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Informacija ir reklama

Europos Komisija ir ES valstybės narės turi nuolat informuoti visuomenę apie sanglaudos politiką ir pagal ją finansuojamus projektus. Iš struktūrinių fondų skiriama milijardai eurų, todėl labai svarbu, kad vietos bendruomenės aiškiai žinotų, kokią naudą jos gaus ir kaip leidžiami ES mokesčių mokėtojų pinigai.

2007-2013 m. sanglaudos politiką reglamentuojančiose ES taisyklėse oficialiai reikalaujama, kad valstybės narės ir vadovaujančios įstaigos skelbtų ES iš dalies finansuojamų projektų sąrašą, skirtas sumas ir duomenis apie lėšų gavėjus.

Atitinkamos valstybės narės turi pateikti ir kiekvienos iš 450 veiklos programų, kurioms paskutiniuoju programavimo laikotarpiu skirtas dalinis finansavimas, komunikacijos planus. Be to, vadovaujančios institucijos kasmet turi surengti bent vieną didelį savo programų, jų rezultatų ir ES vaidmens reklamos renginį.

Išsamiau

Regionų politikos generalinio direktorato informavimo ir reklamos veikla

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos