Navigation path

Additional tools

Sanasto

Tiedottaminen ja julkisuus

Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden on tiedotettava kansalaisille koheesiopolitiikan ja koheesiovaroilla tuettujen hankkeiden toteuttamisesta. Rakennerahastojen kautta myönnetään miljardeja euroja, joten on erittäin tärkeää, että paikallisyhteisöt saavat yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten ne hyötyvät rahoituksesta ja miten EU:n veronmaksajien rahoja käytetään.

Kauden 2007-2013 koheesiopolitiikkaa koskevissa säännöissä edellytetään, että jäsenvaltiot ja hallintoviranomaiset julkaisevat luettelon EU:n yhteisrahoitusta saavista hankkeista ja ilmoittavat siinä myös myönnetyt summat ja tiedot tuensaajista.

Kyseessä olevan jäsenvaltion on lisäksi toimitettava komissiolle viestintäsuunnitelmat kustakin 450 toimenpideohjelmasta, joihin on myönnetty yhteisrahoitusta viimeisimmällä koheesiopolitiikan ohjelmakaudella. Hallintoviranomaisten on lisäksi järjestettävä ainakin yksi suuri tiedotustapahtuma, jossa julkistetaan niiden toteuttamat ohjelmat sekä kerrotaan niiden tuloksista ja EU:n osuudesta ohjelmien toteuttamisessa.

Lisätietoja

Aluepolitiikan pääosaston tiedotus- ja julkisuustoimet

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media