Navigation path

Additional tools

A til Å

Information og kommunikation

Kommissionen og medlemslandene skal informere offentligheden om samhørighedspolitikken og de projekter, der støttes. Det er vigtigt at oplyse om, hvordan skatteydernes penge bliver brugt, for der uddeles flere milliarder euro gennem strukturfondene.

Ifølge EU-reglerne om samhørighedspolitikken for 2007-2013 skal medlemslandene og forvaltningsmyndighederne offentliggøre en liste over de projekter, der medfinansieres af EU, med angivelse af støttebeløbene og nærmere oplysninger om modtagerne.

Medlemslandene skal indsende kommunikationsplaner til Kommissionen for hvert af de 450 operationelle programmer, der medfinansieres i programmeringsperioden. Forvaltningsmyndighederne skal desuden afholde mindst ét større arrangement hvert år, hvor de skal oplyse om deres programmer, resultaterne og EU's bidrag.

Læs mere

Generaldirektoratet for Regionalpolitiks informations- og kommunikationsarbejde

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!