Navigation path

Α-Ω

Αγροτική ανάπτυξηΑνάκτηση (κονδυλίων)
ΑναλογικότηταΑξιολόγηση
ΑπάτηΑπασχόληση
ΑποδέσμευσηΑπονομή των βραβείων "RegioStars" σε καινοτόμα έργα
Αρχή πιστοποίησηςΑρχή πληρωμών
Αστική ανάπτυξηΒιώσιμη ανάπτυξη
Δημοσιονομικές διορθώσειςΔιακρατική συνεργασία
Διαπεριφερειακή συνεργασίαΔιαπραγματεύσεις προσχώρησης
Διαρθρωτικά ταμείαΔιασυνοριακή συνεργασία
Διαχειριστική αρχήΔιευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ)
ΔιεύρυνσηESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή)
Eπιλεξιμότητα δαπανώνΈκθεση για τη συνοχή
Εδαφική συνοχήΕθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Ελεγκτική αρχήΕνημέρωση και προβολή
Εξόχως απόκεντρες περιφέρειεςΕπικουρικότητα
Επιτροπή παρακολούθησηςΕπιτροπή συντονισμού των Ταμείων
Επιτροπή των ΠεριφερειώνΕπιχειρησιακό πρόγραμμα
Εταιρική σχέσηΕταιρική σχέση για την προσχώρηση
Ευρωπαϊκó Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής ΣχέσηςΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασίαΕυρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής ΣυνεργασίαςΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ETA)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ)INTERACT
INTERREG IIIINTERREG IVC
Ίσες ευκαιρίεςJASMINE
JASPERSJEREMIE
JESSICAΚαινοτομία
ΚανονισμοίΚατηγορίες δαπανών
Κρατικές ενισχύσειςΛογιστικοί και λοιποί έλεγχοι
Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB)Μεταφορές
N+2, ν+3NUTS
Οικονομική και κοινωνική συνοχήΟρεινές περιοχές
ΠαρακολούθησηΠεριβάλλον
Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγήΠεριφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
ΠληρωμέςΠολιτική συνοχής
Ποσοστό συγχρηματοδότησηςΠρογραμματισμός
Προενταξιακή βοήθειαΠροενταξιακή στρατηγική
ΠροσθετικότηταΠροϋπολογισμός
Προώθηση των στόχων της ΛισαβόναςΣτρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη συνοχή (2007-13)
Στρατηγική της ΛισαβόναςΣτόχος σύγκλισης
ΣυνδιαχείρισηΣυνολικές επιχορηγήσεις
Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ)Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταμείο ΣυνοχήςΤεχνική βοήθεια
URBACT - Πρόγραμμα δικτύου για την αστική ανάπτυξηΧρηματοοικονομική τεχνική
Αγροτική ανάπτυξη

Η πολιτική της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη βοηθά τις αγροτικές περιοχές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και συγκαταλέγεται στα μέτρα οριζόντιας πολιτικής που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ παρέχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και οι γενικοί κανόνες θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) . Ο κανονισμός καθορίζει τρεις πρωταρχικούς τομείς ή "άξονες": Περισσότερα

Ανάκτηση (κονδυλίων)

Σε τρεις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Πρώτον, επιστροφή πραγματοποιείται όταν αποδειχτεί ότι το σχετικό κράτος μέλος δεν χρειαζόταν όλες τις χρηματοδοτήσεις που του δόθηκαν. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ προβλέπουν, στην περίπτωση αυτή, ανάκτηση των σχετικών ποσών. Περισσότερα

Αναλογικότητα

Η αρχή της αναλογικότητας ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί τις εξουσίες της και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό όπως η αρχή της επικουρικότητας.

Η αρχή της αναλογικότητας σημαίνει ότι, για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της, θα πρέπει να λαμβάνει μόνο τα αναγκαία μέτρα. Η αρχή αυτή βασίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει τα εξής: «Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων των συνθηκών.» Περισσότερα

Αξιολόγηση

Για την περιόδο προγραμματισμού 2007-2013 έχουν οριστεί τρεις τύποι αξιολόγησης: πριν την περίοδο προγραμματισμού (εκ των προτέρων αξιολόγηση), κατά και μετά (εκ των υστέρων). Η πολιτική συνοχής αξιολογείται από κοινού, βάσει εταιρικής σχέσης. Τα κράτη μέλη επωμίζονται την εκ των προτέρων αξιολόγηση ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί την εκ των υστέρων αξιολόγηση. Περισσότερα

Απάτη

Στο πλαίσιο της γενικότερης μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς συνίσταται στην αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στηρίζεται σε δύο νομικές βάσεις: Περισσότερα

Απασχόληση

Η ΕΕ δεσμεύεται να βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει στο προσκήνιο της παγκόσμιας οικονομίας και επιδιώκει την ανάληψη πρωτοβουλιών που οδηγούν στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης. Το 2000 η Ένωση αναμόρφωσε την οικονομική της ατζέντα με την εκπόνηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η στρατηγική αυτή δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005 με κύριο στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Περισσότερα

Αποδέσμευση

Σύμφωνα με τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης, αν ένα ποσό που έχει δεσμευτεί για ένα πρόγραμμα δεν έχει ζητηθεί μέχρι τη λήξη του δεύτερου έτους από την έγκριση του προγράμματος, όλα τα μη δαπανηθέντα ποσά παύουν να είναι διαθέσιμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο μηχανισμός αυτός καθιερώθηκε το 1999 για προγράμματα της περιόδου 2000-2006 με σκοπό να βελτιωθεί τόσο ο ρυθμός υλοποίησης όσο και η παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους. Περισσότερα

Απονομή των βραβείων "RegioStars" σε καινοτόμα έργα

Τα βραβεία 'RegioStars' εντάσσονται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής 'Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή', η οποία στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης ως ένα μέσο ενίσχυσης της καινοτομίας. Περισσότερα

Αρχή πιστοποίησης

Η αρχή πιστοποίησης εγγυάται την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δηλώσεων δαπανών και των αιτήσεων πληρωμής πριν από την αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς συμμετέχουν στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτούν αυτά τα ταμεία ορίζεται από μία ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες ομάδες μία αρχή πιστοποίησης . Περισσότερα

Αρχή πληρωμών

Βάσει την νέας πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-13, μια αρχή πληρωμών θεωρείται πλέον ως αρχή πιστοποίησης. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες αυτών των φορέων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες με εκείνες της περιόδου προγραμματισμού 2000-06. Περισσότερα

Αστική ανάπτυξη

Στόχος της αστικής ανάπτυξης είναι η προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και η στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αστικές περιοχές της Ευρώπης. Την περίοδο 2007-13 το πρώην πρόγραμμα URBAN παύει πλέον να υπάρχει ως ξεχωριστή πρωτοβουλία και εντάσσεται στα περιφερειακά προγράμματα. Οι νέοι κανονισμοί της πολιτικής συνοχής παρέχουν μέσα ενίσχυσης της αστικής διάστασης στα προγράμματα νέας γενιάς. Τα μέσα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους. Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη συνοχή περιγράφουν σημαντικά είδη δράσεων κατάλληλων για αστικές περιοχές, στις οποίες μπορούν να διατεθούν κονδύλια από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ. Περισσότερα

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ως "βιώσιμη ανάπτυξη" νοείται η μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η οποία επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και κυρίως μακροπρόθεσμη ευημερία. Βασίζεται στην παραδοχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Περισσότερα

Δημοσιονομικές διορθώσεις

Ως δημοσιονομική διόρθωση νοείται η ανάκτηση κονδυλίων που διατέθηκαν εσφαλμένα για έργα συγχρηματοδούμενα από την ΕΕ, λόγω παρατυπιών όπως οι περιπτώσεις απάτης.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να ανακτήσει τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή χρησιμοποιηθεί παράτυπα, και εξαντλεί τις δυνατότητες που της παρέχει η νομοθεσία για τον εντοπισμό τέτοιων πληρωμών. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διορθώσεων μπορεί ακόμη και να ακυρωθεί ένα τμήμα ή το σύνολο της χρηματοδότησης της ΕΕ για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Περισσότερα

Διακρατική συνεργασία

Η διακρατική συνεργασία ενθαρρύνει τη δημιουργία ολοκληρωμένων συμπράξεων για την επίτευξη αποτελεσμάτων πέραν των εθνικών συνόρων κάθε περιοχής διακρατικής συνεργασίας. Τέτοιες συμπράξεις καλύπτουν και εκπροσωπούν διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και διοίκησης που περιλαμβάνουν φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και διάφορους τομείς πολιτικής. Περισσότερα

Διαπεριφερειακή συνεργασία

Στόχος της διαπεριφερειακής συνεργασίας είναι να προωθηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειών.

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC εντάσσεται στον στόχο "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό επιχειρεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να συμβάλλουν κι αυτές στον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Περισσότερα

Διαπραγματεύσεις προσχώρησης

Για να προσχωρήσει νέο κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο διμερούς διακυβερνητικής διάσκεψης βάσει συγκεκριμένου διαπραγματευτικού πλαισίου (ΕΕ/υποψήφια χώρα). Περισσότερα

Διαρθρωτικά ταμεία

Την περίοδο 2007-13, η περιφερειακή πολιτική χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν δύο συνιστώσες: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο από το 1975 χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειακών οικονομιών, την προσαρμογή στις οικονομικές αλλαγές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την περιφερειακή συνεργασία σε όλη την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που ιδρύθηκε το 1958 με στόχο να συμβάλει στην προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, στην πρόσβαση στην απασχόληση και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων, στην καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για τη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της απασχόλησης. Περισσότερα

Διασυνοριακή συνεργασία

Τα 52 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας εντάσσονται στο στόχο "Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία" της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2007-13.

Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ περιοχών άμεσης γειτνίασης στοχεύει στην ανάπτυξη διασυνοριακών κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω κοινών αναπτυξιακών στρατηγικών. Περισσότερα

Διαχειριστική αρχή

Σύμφωνα με την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ για το διάστημα 2007-13, την ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος έχει μια διαχειριστική αρχή

η οποία μπορεί να είναι υπουργείο, περιφερειακή αρχή, δημοτικό συμβούλιο ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που έχει οριστεί και εγκριθεί από κράτος μέλος. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο τους σύμφωνα με τις αρχές της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης. Περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ)

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν διασυνοριακές υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αναφέρονται στα άρθρα 170, 171 και 172 της ενοποιημένης έκδοσης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008). Στόχος τους είναι να στηρίζουν και να ενισχύουν τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς με τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, προσώπων και υπηρεσιών. Οι δράσεις στο πλαίσιο των ΔΕΔ πρέπει να προάγουν τη διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων και να διευκολύνουν την πρόσβαση σ' αυτά. Περισσότερα

Διεύρυνση

Mε την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμεί πλέον 27 κράτη μέλη. Ως διεύρυνση νοούμε το κύμα των νέων μελών που προσχωρούν στην ΕΕ. Στα έξι ιδρυτικά μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Λουξεμβούργο) έχουν μέχρι τώρα προστεθεί εικοσιένα κράτη: Περισσότερα

ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή)

Το ESPON είναι ένα εφαρμοσμένο ερευνητικό πρόγραμμα που στηρίζει τη χάραξη των πολιτικών εδαφικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, μέσω του προγράμματος συλλέγονται σε τακτική βάση εκτενή στοιχεία για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, με σκοπό να εντοπιστούν τόσο οι δυνατότητες περιφερειών, πόλεων και ευρύτερων περιοχών όσο και οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές. Περισσότερα

Eπιλεξιμότητα δαπανών

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών καθορίζουν κατά πόσο μια δαπάνη μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή το Ταμείο Συνοχής. Περισσότερα

Έκθεση για τη συνοχή

Κάθε τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί έκθεση για τη συνοχή στην οποία εξετάζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση, η οποία στηρίζεται στο άρθρο 175 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ενοποιημένη έκδοση 2008), υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Περισσότερα

Εδαφική συνοχή

Η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών της ΕΕ αποτελεί σαφή στόχο της Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει μια τρίτη διάσταση: την εδαφική συνοχή. Περισσότερα

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-13 κάθε κράτος μέλος έχει υποβάλει ένα Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ). Πρόκειται για έγγραφο αναφοράς που αφορά τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή (2007-13). Καθορίζει τη στρατηγική που έχει επιλέξει το κράτος μέλος και παρουσιάζει τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που αυτό επιθυμεί να υλοποιήσει, καθώς και τα ενδεικτικά ετήσια κονδύλια που θα διατεθούν για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ΕΣΠΑ θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) κάθε κράτους μέλους σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Περισσότερα

Ελεγκτική αρχή

Η ελεγκτική αρχή είναι μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή που ορίζεται για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και είναι αρμόδια για τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Παρακολουθεί, επίσης, τη συμμόρφωση του προγράμματος με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Περισσότερα

Ενημέρωση και προβολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να τηρούν τους πολίτες ενήμερους για την πολιτική συνοχής και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που στηρίζει αυτή. Δεδομένου ότι κάθε χρόνο δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, έχει μεγάλη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες να ενημερώνονται λεπτομερώς για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τέτοια προγράμματα και πώς δαπανώνται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Περισσότερα

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

Επτά περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται ως "εξόχως απόκεντρες": τα τέσσερα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεουνιόν), η αυτόνομη κοινότητα των Καναρίων Νήσων στην Ισπανία και οι αυτόνομες πορτογαλικές περιφέρειες Αζόρες και Μαδέρα. Περισσότερα

Επικουρικότητα

Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό πιο κοντά στον πολίτη. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνεται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτός αν αυτή είναι αποτελεσματικότερη από τη δράση που αναλαμβάνεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η επικουρικότητα συνδέεται στενά με τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, που σημαίνει ότι καμία δράση της Ένωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης. Περισσότερα

Επιτροπή παρακολούθησης

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίζουν επιτροπές παρακολούθησης για να ελέγχουν αν υλοποιούνται τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Οι επιτροπές αυτές προεδρεύονται από το κράτος μέλος (ή τη διαχειριστική αρχή) και στα μέλη τους συγκαταλέγονται περιφερειακοί, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι. Περισσότερα

Επιτροπή συντονισμού των Ταμείων

H επιτροπή συντονισμού των Ταμείων (COCOF) είναι μόνιμη επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν τα διαθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Στην επιτροπή, η οποία συνεδριάζει συνήθως μια φορά τον μήνα και προεδρεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχουν και υπάλληλοι των κρατών μελών. Περισσότερα

Επιτροπή των Περιφερειών

Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό σώμα που επιτρέπει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν στο νομοθετικό έργο της ΕΕ.

Στα 344 μέλη της συγκαταλέγονται συνήθως πολιτικοί εκλεγμένοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αρχηγοί περιφερειακών κυβερνήσεων ή δήμαρχοι τους οποίους ορίζει το Συμβούλιο για μια πενταετία βάσει πρότασης που υποβάλλει κάθε χώρα. Ο αριθμός των μελών είναι ανάλογος του πληθυσμού των κρατών μελών. Ο πρόεδρος και το προεδρείο της επιτροπής ορίζονται από τα μέλη για θητεία δύο ετών και έξι μηνών. Περισσότερα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα σύμφωνα με τις κοινές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και με βάση το Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ). Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά έναν από τους τρεις νέους στόχους και χαράσσει μια αναπτυξιακή στρατηγική με συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν με τη συνδρομή ενός μόνο ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου σύγκλισης, με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Περισσότερα

Εταιρική σχέση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει, κατά παράδοση, τις δραστηριότητές της στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και διαθέτει τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής μέσω μιας διαδικασίας εταιρικής σχέσης η οποία προϋποθέτει σημαντική συμμετοχή των κρατών μελών. Περισσότερα

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είναι μια συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας υποψήφιας χώρας. Καθορίζει τους κύριους τομείς στους οποίους πρέπει να σημειωθεί πρόοδος ώστε η υποψήφια χώρα να προσαρμοστεί στη νομοθεσία της Ένωσης. Συντονίζει επίσης τη βοήθεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σ' αυτή τη χώρα, η οποία εξαρτάται από τον βαθμό προόδου της υποψήφιας χώρας σε συγκεκριμένους κύριους τομείς. Περισσότερα

Ευρωπαϊκó Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

H Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETE) ιδρύθηκε το 1958 και είναι η τράπεζα μακροχρόνιου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται σε όλη την ΕΕ αλλά και σε περίπου 140 χώρες παγκοσμίως οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕΕ. Η Tράπεζα συνεργάζεται στενά με τα όργανα της ΕΕ για την επίτευξη των βασικών στόχων της Ένωσης. Περισσότερα

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Επιδίωξη του στόχου αυτού είναι να ενισχυθεί η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει της παλαιάς πρωτοβουλίας INTERREG, με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Περισσότερα

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (EES) βοηθά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες συμφωνούνται σε επίπεδο ΕΕ και, στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις συντονίζουν τις πρωτοβουλίες τους για αύξηση της απασχόλησης. Περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας

Στόχος των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είναι να διευκολύνουν και να προωθούν τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων, υλοποιούν προγράμματα που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ, ή άλλα σχέδια ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας. Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

To Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ένωσης. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και λαμβάνουν υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο καθώς και οι προτεραιότητες που ορίζονται στα εθνικά σχέδια στρατηγικής. Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1958 και είναι ένα από τα κυριότερα χρηματοδοτικά όργανα της Κοινότητας για τη στήριξη των εθνικών πολιτικών που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και των ευκαιριών απασχόλησης, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και των περιφερειακών ανισοτήτων σε θέματα απασχόλησης. Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ETA)

Με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 3,8 δισ. ευρώ (σε τιμές 2006) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) στηρίζει την ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, τις αλιευτικές περιοχές και την αλιεία σε εσωτερικά ύδατα. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εκπονήσει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τους τοπικούς και περιφερειακούς οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό κλάδο. Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ)

Το ΕΤΠΑ ιδρύθηκε το 1975 και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειακών οικονομιών, τις οικονομικές αλλαγές, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και την εδαφική συνεργασία σε όλη την ΕΕ. Το ΕΤΠΑ είναι ένα από τα δύο διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ· το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Περισσότερα

INTERACT

To πρόγραμμα ΙNTERACT (2007-2013) βοηθά όλους όσους υλοποιούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στο πλαίσιο του στόχου "Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία" της πολιτικής συνοχής.

Παρέχει συμβουλές σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης, στηρίζει τη διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων και προβάλλει παραδείγματα ορθών πρακτικών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται συνολικά σε 40 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 34 εκατ. προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Περισσότερα

INTERREG III

Η πρωτοβουλία INTERREG III ήταν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής την περίοδο 2000-2006.

Η πρωτοβουλία αυτή προέβλεπε τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Κύριος στόχος ήταν η προαγωγή ισορροπημένης ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ. Περισσότερα

INTERREG IVC

To πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, συν τη Νορβηγία και την Ελβετία, για τον στόχο "Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία" που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το πρόγραμμα που αφορά την περίοδο 2007-2013 έχει ως κύριο στόχο, αφενός, τη βελτίωση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών και, αφετέρου, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για περιφερειακά θέματα καθώς και των ορθών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερα

Ίσες ευκαιρίες

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της νομοθεσίας της EE και της χάραξης πολιτικών.

Η ΕΕ δεσμεύεται για την εκπόνηση μέτρων που διασφαλίζουν τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση όλων, ανεξάρτητα από το φύλο τους. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικογενειακής ζωής. Επίσης, η ΕΕ συνεκτιμά σε όλες τις πολιτικές της το θέμα της ισότητας των φύλων προκειμένου να ενισχύσει το δικαίωμα αυτό και να περιορίσει τις διακρίσεις. Περισσότερα

JASMINE

JASMINE είναι η "Κοινή Δράση για τη Στήριξη Μικροχρηματοπιστωτικών Οργανισμών στην Ευρώπη". Πρόκειται για μια από τις τέσσερις νέες πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής τεχνικής που καθιερώθηκαν με την πολιτική συνοχής της ΕΕ για το διάστημα 2007-2013. Με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, η JASMINE είναι μια πιλοτική πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Περισσότερα

JASPERS

H πρωτοβουλία JASPERS ("Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες") υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανσυγκρότησης και Ανάπτυξης και, από τον Ιούλιο 2008, από την Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Παρέχει τεχνική βοήθεια στα δώδεκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και το 2007, με σκοπό να τα βοηθά στην προετοιμασία μεγάλων σχεδίων που στη συνέχεια θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ. Με την εμπειρογνωμοσύνη που τους παρέχει ο μηχανισμός αυτός, τα νέα κράτη μέλη θα μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα διαθέσιμα κονδύλια. Η παρεχόμενη βοήθεια μπορεί να αφορά το στάδιο εκπόνησης και προετοιμασίας ενός σχεδίου, μέχρι και την τελική απόφαση για τη χρηματοδότησή του. Η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί από το 2006 και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στελέχωσή της με 60 εμπειρογνώμονες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν εγκατασταθεί κοντά στους δικαιούχους, σε τρία περιφερειακά γραφεία: στη Βαρσοβία, στη Βιέννη και στο Βουκουρέστι. Περισσότερα

JEREMIE

JEREMIE είναι η ονομασία της πρωτοβουλίας "Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις". Πρόκειται για χρηματοδοτικό μηχανισμό που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με στόχο την καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Περισσότερα

JESSICA

JESSICA ("Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές") είναι μια πρωτοβουλία που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Περισσότερα

Καινοτομία

Η καινοτομία, είτε αφορά νέα προϊόντα, είτε νέες μεθόδους παραγωγής ή οργανωτικές διαδικασίες, μπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό προβάδισµα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος, θέτει την προώθηση της καινοτομίας στο επίκεντρο της στρατηγικής της για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Περισσότερα

Κανονισμοί

Οι κανονισμοί είναι η σπουδαιότερη μορφή νομοθεσίας της Ένωσης. Έχουν γενική εφαρμογή, είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Η νομοθεσία που αφορά την πολιτική συνοχής της ΕΕ θεσπίζεται συνήθως με κανονισμούς. Περισσότερα

Κατηγορίες δαπανών

Οι κατηγορίες δαπανών μας βοηθούν να αξιολογούμε πώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση τα προγράμματα και τα σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις

Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις θεσπίστηκαν για να διασφαλίσουν ότι οι κρατικοί πόροι δεν θα διατίθενται για να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό ή για να δημιουργήσουν αθέμιτα πλεονεκτήματα στην ενιαία αγορά της Ένωσης. Περισσότερα

Λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι

Η φράση "λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι" αφορά την υγιή δημοσιονομική διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Η διαχείριση και εκτέλεση των προγραμμάτων ανατίθεται σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις και τα κράτη μέλη οφείλουν να βεβαιώνουν την Επιτροπή ότι τα κονδύλια διατίθενται αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Πρέπει να εφαρμόζουν αξιόπιστα συστήματα λογιστικής, παρακολούθησης και σύνταξης οικονομικών εκθέσεων και να ορίζουν τους αρμόδιους φορείς και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Περισσότερα

Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB)

To Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB) δημιουργήθηκε από την ΕΕ για να στηρίζει τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Καλύπτει το διάστημα 2007-2013 και αντικαθιστά παλαιότερα προενταξιακά προγράμματα της ΕΕ όπως, το PHARE, το ISPA, το SAPARD and το CARDS, καθώς και το χρηματοδοτικό μέσο για την Τουρκία. Περισσότερα

Μεταφορές

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο στον τομέα των μεταφορών με στόχο τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των εμπορευμάτων σε όλη την Ένωση. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που εφαρμόζονται σ' αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνουν τα εξής: Περισσότερα

N+2, ν+3

Οι τύποι ν+1 και ν+3 αφορούν τους κανόνες χρηματοδότησης που ισχύουν για την ετήσια διάθεση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Αν τα κονδύλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία, η Επιτροπή μπορεί να αποδεσμεύσει μελλοντικά δεσμευθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Η αποδέσμευση γίνεται αυτόματα όταν δεν δαπανώνται τα ποσά της χρηματοδότησης ή δεν διατυπώνονται αιτήματα για πληρωμές μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους (ν+2). Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τρία χρόνια (ν+3) για τα νέα κράτη μέλη αλλά και για την Ελλάδα και την Πορτογαλία μέχρι το 2010. Περισσότερα

NUTS

Η "ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων" (NUTS) δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) με στόχο την εφαρμογή κοινών στατιστικών προτύπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα επίπεδα NUTS είναι γεωγραφικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή εναρμονισμένων δεδομένων στην ΕΕ. Χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων από το 1988 και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάθεση διαρθρωτικών κονδυλίων. Περισσότερα

Οικονομική και κοινωνική συνοχή

Ως έκφραση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των περιφερειών τους, η οικονομική και κοινωνική συνοχή στοχεύει στην ισόρροπη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη όλης της ΕΕ.

Η οικονομική και κοινωνική συνοχή υλοποιείται μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στη συνθήκη της ΕΕ το 1992, με τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Η περιφερειακή πολιτική μειώνει τις διαρθρωτικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών των κρατών μελών μέσω πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Περισσότερα

Ορεινές περιοχές

Μελέτη του 2004 που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και η Ελβετία διαθέτουν ορεινούς δήμους που καλύπτουν περίπου 1 900 000 χλμ2 (γύρω στο 40,6 % της εδαφικής κάλυψης). Σ' αυτούς τους ορεινούς δήμους κατοικούν 94,3 εκατ. άνθρωποι (το 19,1 % του συνολικού πληθυσμού των χωρών στις οποίες διενεργήθηκε η έρευνα). Περισσότερα

Παρακολούθηση

Τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ πρέπει να δαπανώνται αποτελεσματικά και σύμφωνα με τον προκαθορισθέντα προορισμό τους. Για το λόγο αυτό, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει εκτεταμένες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης, ώστε να ελέγχεται αν τα χρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται σωστά και αποδίδουν αποτελέσματα που μπορούν να αξιολογηθούν βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Περισσότερα

Περιβάλλον

Στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διατήρηση, η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, καθώς και η προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερα

Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή

Οι "Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή" είναι μια πρωτοβουλία που συμπληρώνει τον στόχο "Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία" της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-13. Στόχος της είναι να προάγει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης ως μέσο ενίσχυσης της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει την περιφερειακή πολιτική να στηρίξει στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ώστε να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερα

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

Πρόκειται για έναν από τους τρεις πρωταρχικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-13. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας, όσον αφορά την απασχόληση, περιφερειών που δεν περιλαμβάνονται στο στόχο σύγκλισης (καλύπτει τις μειονεκτούσες περιφέρειες). Έχει σχεδιαστεί ώστε να ευνοεί τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, την προαγωγή της καινοτομίας, της εταιρικής σχέσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προσβασιμότητας, της προσαρμοστικότητας και της ανάπτυξης αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Περισσότερα

Πληρωμές

Κατά την κατανομή κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013, η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει τρία είδη πληρωμών:

Περισσότερα

Πολιτική συνοχής

Πολιτική συνοχής είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου" των κρατών μελών και των περιφερειών της.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ που έχει τις ρίζες της στην ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008) (άρθρο 174) επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών. Αυτή η πολιτική εστιάζει σε βασικούς τομείς οι οποίοι θα βοηθήσουν την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

Με τον όρο "ποσοστό συγχρηματοδότησης" νοείται η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ σε ένα πρόγραμμα. Για τη συγχρηματοδότηση ισχύει συνήθως ένα ανώτατο όριο το οποίο ορίζεται ως ποσοστό της συνολικής αξίας του προγράμματος ή μέρους αυτής. Στο πλαίσιο των διατάξεων για τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-13, το Παράρτημα III του κανονισμού 1083/2006 καθορίζει τα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Περισσότερα

Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός αφορά τον διοικητικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Πολυετή προγράμματα, γνωστά ως επιχειρησιακά προγράμματα, διασφαλίζουν συνέπεια και συνέχεια κατά την επταετή περίοδο προγραμματισμού. Τα προγράμματα συνδέονται με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάλογα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις διακυβέρνησης. Στόχος του προγράμματος είναι να καθοριστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι ενδεικτικές δράσεις, να περιγραφούν τα στοιχεία των χρηματοδοτήσεων καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Η ισχύουσα περίοδος προγραμματισμού άρχισε το 2007 και ολοκληρώνεται το 2013. Περισσότερα

Προενταξιακή βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί προενταξιακή βοήθεια στις χώρες που υποβάλλουν αίτηση προσχώρησης σ' αυτήν. Η βοήθεια αυτή διευκολύνει τις υποψήφιες χώρες να τηρήσουν τους όρους προσχώρησης στην ΕΕ, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εναρμόνιση των θεσμών και των προτύπων τους στο κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή στο σύνολο των κοινών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Περισσότερα

Προενταξιακή στρατηγική

Η προενταξιακή στρατηγική καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν οι υποψήφιες χώρες για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει δηλαδή τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι υποψήφιες χώρες και τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν προκειμένου να ξεκινήσει "διαρθρωμένος διάλογος" με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Περισσότερα

Προσθετικότητα

Η προσθετικότητα είναι μια από τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι ενισχύσεις των διαρθρωτικών ταμείων δεν πρέπει να αντικαθιστούν δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών μελών στις περιφέρειες για τις οποίες εφαρμόζεται αυτή η αρχή. Οι συνεισφορές δηλαδή των διαρθρωτικών ταμείων δεν πρέπει να οδηγούν σε μείωση των εθνικών διαρθρωτικών δαπανών στις περιφέρειες αυτές. Η αρχή της προσθετικότητας ελέγχεται για τις περιφέρειες τις οποίες αφορά ο στόχος της σύγκλισης. Περισσότερα

Προϋπολογισμός

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεισφέρουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο την επίτευξη κοινών στόχων.

Οι άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών καθορίζονται βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους (ΑΕΕ). Οι εισπράξεις δασμών και ΦΠΑ εξασφαλίζουν ένα πρόσθετο έσοδο. Το ανώτατο δημοσιονομικό όριο ανέρχεται σήμερα στο 1,24% του ΑΕΕ στην ΕΕ. Περισσότερα

Προώθηση των στόχων της Λισαβόνας

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, τα προγράμματα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής προωθούν ορισμένους από τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάπτυξη και απασχόληση. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η διάθεση κονδυλίων για επενδύσεις που ενισχύουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, δηλαδή, επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, δεξιότητες, επιχειρηματικές υπηρεσίες, κύριες ευρωπαϊκές υποδομές και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Περισσότερα

Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη συνοχή (2007-13)

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν σημαντικό τμήμα της πολιτικής συνοχής επειδή ενισχύουν τη στρατηγική της διάσταση. Εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή από όλα τα κράτη μέλη). Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις προγραμματικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για επταετή περίοδο. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στη συνέχεια ένα 'Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς' που συμβαδίζει με αυτές. Οι κατευθυντήριες γραμμές συμβάλλουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε άλλους τομείς προτεραιότητας που απορρέουν από τη στρατηγική της Λισαβόνας και από τις Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τέτοιοι τομείς είναι οι επενδύσεις, η απασχόληση, οι γνώσεις και η καινοτομία. Περισσότερα

Στρατηγική της Λισαβόνας

Η Στρατηγική της Λισαβόνας, όπως αποφασίστηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο 2000, είναι ένα σχέδιο δράσης για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ. Τα μέτρα που προτείνει η στρατηγική αυτή καλύπτουν ευρύ φάσμα εθνικών πολιτικών και πολιτικών της ΕΕ με στόχο να στηριχθούν η γνώση και η καινοτομία, να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας, και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Περισσότερα

Στόχος σύγκλισης

Πρόκειται για έναν από τους τρεις πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για το διάστημα 2007-13, ο οποίος αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στον πρώην "στόχο 1". Ο στόχος σύγκλισης βοηθά τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και περιφέρειες να καλύψουν γρηγορότερα την απόσταση που τα χωρίζει από το μέσο όρο της ΕΕ, βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και απασχόληση. Περισσότερα

Συνδιαχείριση

Υπάρχουν δύο κύριες μορφές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης: τα κονδύλια που διαχειρίζεται κεντρικά και απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, π.χ. τα κονδύλια για την έρευνα, και τα κονδύλια που διαχειρίζονται από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως εκείνα των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, τη διαχείριση των οποίων έχει αναθέσει η ΕΕ στα κράτη μέλη. Ο κύριος όγκος των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ αφορά κονδύλια που αποτελούν αντικείμενο από κοινού διαχείρισης με τα κράτη μέλη. Περισσότερα

Συνολικές επιχορηγήσεις

Οι συνολικές επιχορηγήσεις βοηθούν τις μικρές μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ομάδες εθελοντών και ενώσεις πολιτών, να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Περισσότερα

Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ)

Η αρχική σύλληψη του ΣΑΚΧ χρονολογείται από τη δεκαετία του 60. Μετά από διεξοδικές συζητήσεις, εγκρίθηκε επίσημα τον Μάιο 1999 από τους αρμόδιους υπουργούς περιφερειακού σχεδιασμού των 15 κρατών μελών. Στο ΣΑΚΧ βασίζονται όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας σε τομεακές πολιτικές της Ένωσης, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο σχέδιο στοχεύει επίσης στον καλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα. Τρεις είναι οι βασικές του αρχές: ανάπτυξη ενός ισορροπημένου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος και αναβάθμιση της σχέσης μεταξύ πόλεων και υπαίθρου· ίση πρόσβαση στις υποδομές διάδοσης της γνώσης, και, βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνη διαχείριση και διατήρηση της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερα

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

To Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (TAEE) ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την ταχεία, αποτελεσματική και ευέλικτη αντίδραση της ΕΕ σε έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Παρεμβαίνει κυρίως μετά από φυσικές καταστροφές που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον και στην οικονομία μιας ή περισσότερων περιοχών κράτους μέλους, ή υποψήφιας χώρας που έχει ήδη ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Περισσότερα

Ταμείο Συνοχής

Το Ταμείο Συνοχής λειτουργεί από το 1994 για να στηρίζει τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης και να σταθεροποιεί τις οικονομίες τους με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ταμείο συμμετέχει στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών μέτρων και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ιδίως έργων προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στα 12 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά, καθώς και στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Το Ταμείο Συνοχής μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί προτεραιότητες που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος. Περισσότερα

Τεχνική βοήθεια

Η τεχνική βοήθεια παρέχεται για να διευκολύνει τους ενδιαφερομένους να υλοποιούν τα προγράμματα και τα σχέδια που χρηματοδοτεί η Επιτροπή. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του είδους η χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να χρησιμοποιείται για την πληρωμή της προετοιμασίας, της διαχείρισης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και των ελέγχων κάθε μορφής. Περισσότερα

URBACT - Πρόγραμμα δικτύου για την αστική ανάπτυξη

Το δίκτυο URBACT II χρηματοδοτείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του στόχου για την εδαφική συνεργασία και καλύπτει την περίοδο 2007 έως 2013. Στόχος του δικτύου είναι να τονώσει την καινοτομία για την αναβάθμιση των πόλεων, ενθαρρύνοντας μικρές και μεγάλες πόλεις να εντοπίσουν, να ανταλλάξουν και να διαδώσουν ορθές πρακτικές. Περισσότερα

Χρηματοοικονομική τεχνική

Για να γίνει αποτελεσματικότερη και βιώσιμη η πολιτική συνοχής της ΕΕ για το διάστημα 2007-2013, αλλά και για να στηριχθεί η διαδικασία της Λισαβόνας, αναπτύχθηκαν από το 2006 νέοι μηχανισμοί τεχνικής βοήθειας και χρηματοοικονομικής τεχνικής. Πρόκειται για κοινούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένων συνεργαζόμενων οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και η Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Οι μηχανισμοί αυτοί είναι οι εξής: JASPERS (Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες), για την προετοιμασία μεγάλων σχεδίων· JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις), για καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ και γενικότερα των επιχειρήσεων σε πιστώσεις· JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές), για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της αστικής ανάπτυξης· JASMINE (Κοινή Δράση για τη Στήριξη Μικροχρηματοπιστωτικών Οργανισμών στην Ευρώπη), για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις. Περισσότερα

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μείνετε ενημερωμένοι
Κοινωνικά μέσα