Navigation path

Additional tools

A till Ö

Globalt stöd

De globala stöden har tillkommit för att göra det lättare för små, icke-statliga organisationer, t.ex. frivillig- och gräsrotsorganisationer, att få stöd från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det skulle annars vara svårt för sådana organisationer att få tillgång till socialfondsanslag. Tack vare det globala stödet kan de ansöka om mindre anslag (ca 15 000 euro) för projekt som ska hjälpa utsatta människor att ta sig in på arbetsmarknaden igen. Ansökningsprocessen har förenklats för att minska byråkratin så mycket som möjligt.

De förmedlande organen - lokala myndigheter, organisationer för regionalutveckling och icke-statliga organisationer - förvaltar det globala stödet. Det är medlemslandet eller en regional myndighet som utser det förmedlande organet i samförstånd med EU-kommissionen.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU regionalpolitik: Håll dig informerad