Navigation path

Additional tools

od A po Z

Globálne granty

Globálne granty pomáhajú malým mimovládnym organizáciám, akými sú napríklad dobrovoľnícke skupiny a miestne organizácie, aby získali finančnú podporu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Za normálnych okolností by takéto skupiny len ťažko získali priame financovanie z ESF. Globálne granty im poskytujú príležitosť, aby sa uchádzali o nízkorozpočtové financovanie projektov (asi 15 000 EUR), ktoré pomáhajú znevýhodneným ľuďom pri ich návrate do zamestnania. Proces žiadania o grant je jednoduchý a administratívne nenáročný.

Za riadenie a implementáciu globálnych grantov sú zodpovedné sprostredkovateľské organizácie - napríklad miestne organizácie, združenia regionálneho rozvoja alebo mimovládne organizácie. Sprostredkovateľská organizácia je menovaná príslušným členským štátom alebo regionálnym orgánom po dohode s Európskou komisiou.

Viac informácií

Európsky sociálny fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá