Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Globale subsidies

Globale subsidies helpen kleine, niet-gouvernementele organisaties, zoals vrijwilligers- en gemeenschapsorganisaties, bij het aanvragen van steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Dergelijke organisaties vinden het doorgaans moeilijk om voor steun rechtstreeks bij het ESF aan te kloppen. Dankzij globale subsidies kunnen zij meedingen naar een kleinschalige bijdrage (ongeveer 15 000 euro) voor projecten die minderbegunstigden opnieuw aan een baan moeten helpen. Het aanvraagproces is vereenvoudigd om de rompslomp tot een minimum te beperken.

Globale subsdies worden beheerd en verleend door bemiddelingsinstanties zoals lokale overheden, regionale ontwikkelingsorganisaties en ngo's. De bemiddelingsinstantie wordt aangewezen door de relevant lidstaat of regionale autoriteit in overleg met de Europese Commissie.

Meer details

Europees Sociaal Fonds

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte