Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Vispārējas dotācijas

Vispārējas dotācijas piešķir no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālā fonda (ERAF) līdzekļiem nelielām nevalstiskām organizācijām, piemēram, brīvprātīgo darba grupām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Parasti šādām grupām ir grūti saņemt tiešu finansējumu no ESF. Vispārējās dotācijas dod iespēju pieteikties uz salīdzinoši nelielu finansējumu (apmēram 15 tūkstoši eiro), lai palīdzētu cilvēkiem no riska grupām no jauna integrēties darba tirgū. Pieteikuma izskatīšanas procedūra ir vienkāršota, un tajā ir pēc iespējas samazinātas administratīvās formalitātes.

Starpniekorganizācijas (piemēram, pašvaldības, reģionālās attīstības apvienības un NVO) pārvalda un izsniedz šīs vispārējās dotācijas. Konkrēto starpnieku ieceļ attiecīgā dalībvalsts vai reģionālā iestāde, vienojoties ar Eiropas Komisiju.

Plašāka informācija

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi