Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Visuotinės dotacijos

Visuotinėmis dotacijomis mažoms, nevyriausybinėms organizacijoms (pvz., savanorių grupėms, bendruomenės organizacijoms) padedama gauti Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos.

Paprastai tokioms organizacijoms sunku tiesiogiai gauti ESF finansavimą. Visuotinės dotacijos suteikia joms galimybę prašyti mažo finansavimo (apie 15 000 eurų) projektams, kuriais socialiai remtiniems žmonėms padedama grįžti į darbo rinką. Prašymo teikimo procedūra supaprastinta, o administracinis biurokratizmas sumažintas iki minimumo.

Visuotines dotacijas tvarko ir skirsto tarpinės įstaigos - vietos valdžios institucijos, regioninės plėtros asociacijos ir NVO. Tarpines įstaigas paskiria valstybės narės arba regioninės valdžios institucijos, gavusios Europos Komisijos sutikimą.

Išsamiau

Europos socialinis fondas

Europos regioninės plėtros fondas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos