Navigation path

Additional tools

Sanasto

Yleiskattava tuki

Yleiskattavat tuet mahdollistavat sen, että myös pienet kansalaisjärjestöt, kuten vapaaehtoistyötä tekevät ryhmät ja yhteisölliset organisaatiot, voivat saada tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Nämä ryhmät eivät yleensä saa helposti suoraa rahoitusta ESR:stä, mutta tätä tukimuotoa käytettäessä ne voivat hakea pienimuotoista rahoitusta (noin 15 000 euroa) sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, joilla autetaan vähäosaisia pääsemään työmarkkinoille. Hakumenettely on yksinkertainen, ja byrokratian määrä on vähennetty minimiin.

Yleiskattavien tukien hallinnoinnista vastaavat välittäjinä toimivat elimet, kuten paikallisviranomaiset, aluekehitysjärjestöt ja kansalaisjärjestöt. Välittävän elimen nimeää kyseessä oleva jäsenvaltio tai alueviranomainen Euroopan komission suostumuksella.

Lisätietoja

Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan aluekehitysrahasto

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media