Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Goljufije

Boj proti goljufijam in korupciji je del evropskega boja proti organiziranemu kriminalu, poleg tega pa zajema tudi preprečevanje nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije. Ima dve pravni podlagi:

  • členi 67, 82 in 87 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zadevajo policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah;
  • členi 310, 324 in 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zadevajo dejavnosti, ki vplivajo na finančne interese EU.

Finančne interese Evropske unije ščitijo številne posebne uredbe in neodvisni Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ki od junija 1999 skrbi za odkrivanje in preprečevanje goljufij. Evropski urad za boj proti goljufijam v tesnem sodelovanju s pravosodnimi in upravnimi organi držav članic (vključno s preiskovalnimi organi in policijo) izvaja upravne preiskave goljufij.

Vas zanima več?

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji