Navigation path

Additional tools

od A po Z

Podvody

Boj proti podvodom a korupcii, ktorý je súčasťou všeobecného boja proti organizovanom zločinu, zahŕňa boj proti nezákonným aktivitám, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej Únie. Opiera sa o tento právny základ:

  • články 67, 82 a 87 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (policajná a justičná spolupráca v trestných veciach)
  • články 310, 324, 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Únie).

Finančné záujmy EÚ chráni séria nariadení o boj proti podvodom a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), nezávislý orgán, ktorý vznikol v júni 1999. OLAF je zodpovedný za vykonávanie administratívnych vyšetrovaní v úzkej spolupráci s právnymi a administratívnymi orgánmi členských štátov vrátane orgánov vyšetrovania a polície.

Viac informácií

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá