Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Fraude

Fraude- en corruptiebestrijding is gericht tegen de georganiseerde misdaad in het algemeen en tegen illegale activiteiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Zij berust op twee juridische grondslagen:

  • artikel 29 van het Verdrag inzake de Europese Unie, in verband met politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
  • artikel 280 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, over activiteiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden

De financiële belangen van de Europese Unie worden beschermd door een reeks anti-fraudebepalingen en door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), een onafhankelijk lichaam dat sinds juni 1999 met de strijd tegen fraude is belast. OLAF verricht administratief fraudeonderzoek in samenwerking met juridische en bestuurlijke autoriteiten van de EU-landen, waaronder onderzoekdiensten en politie.

Meer details

OLAF, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte