Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Krāpšana

Cīņa pret krāpšanu un korupciju ietilpst vispārīgajos pūliņos apkarot organizēto noziedzību, tomēr tai piemīt vēl viens aspekts: šīs noziedzīgās darbības kaitē Eiropas Savienības finanšu interesēm. Tai ir divi juridiskie pamati:

  • Līguma par ES darbību 67., 82. un 87. pants (par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās),
  • Līguma par ES darbību 310., 324. un 325. pants (par darbībām, kas negatīvi ietekmē ES finanšu intereses).

Eiropas Savienības finanšu intereses aizsargā vairākas regulas par krāpšanas apkarošanu, kā arī Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) - neatkarīga struktūra, kas kopš 1999. gada jūnija nodarbojas ar krāpšanas apkarošanu. OLAF veic administratīvu izmeklēšanu, lai atklātu krāpšanu, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu tiesībsargājošajām un administratīvajām iestādēm, tostarp izmeklēšanas dienestiem un policiju.

Plašāka informācija

OLAF - Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi