Navigation path

Additional tools

Sanasto

Petokset

Petosten ja korruption torjunnalla pyritään ehkäisemään laittomia toimia ja väärinkäytöksiä, jotka haittaavat Euroopan unionin taloudellisia etuja. Se on myös osa yleistä järjestäytyneen rikollisuuden vastaista toimintaa. Oikeusperustoja on kaksi:

  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67, 82 ja 87 artiklat, jotka koskevat poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa
  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310, 324 ja 325 artiklat, jotka koskevat yhteisön taloudellisia etuja haittaavaa toimintaa.

EU:n taloudellisia etuja suojataan useilla petostentorjuntaa käsittelevillä asetuksilla. Lisäksi kesäkuussa 1999 perustettiin Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), joka on petosten torjunnasta vastaava riippumaton elin. OLAF vastaa hallinnollisten petostentorjuntatutkimusten toteuttamisesta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintoviranomaisten, kuten tutkintaelinten ja poliisin, kanssa.

Lisätietoja

Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media