Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Podvody

Boj proti podvodům a korupci je součástí boje proti organizovanému zločinu obecně. Zaměřuje se na nezákonné činnosti, jež negativně ovlivňují finanční zájmy Evropské unie. Jeho právním základem jsou:

  • články 67, 82, 87 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež se týkají policejní a soudní spolupráce v trestních věcech,
  • a články 310, 324, 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež se týkají činností, které mají vliv na finanční zájmy Unie.

Finanční zájmy EU chrání řada nařízení proti podvodům a také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Tento nezávislý orgán, založený v červnu 1999, odpovídá za správní šetření podvodů a spolupracuje s právními a správními úřady členských států, včetně pátracích a vyšetřujících orgánů a policie.

Další podrobnosti

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média