Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Finančni inženiring

Za povečanje učinkovitosti in trajnosti kohezijske politike za obdobje 2007-2013 in kot podporo lizbonskemu procesu je Evropska unija od leta 2006 pripravila številne nove oblike tehnične pomoči in finančnega inženiringa. To so skupni instrumenti, ki jih podpirajo Evropska komisija in številne partnerske ustanove, in sicer Evropska investicijska banka, Evropski investicijski sklad, Evropska banka za obnovo in razvoj, Razvojna banka Sveta Evrope in nemška kreditna ustanova Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ti instrumenti so: skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah (JASPERS) - za podporo velikim projektom; skupna evropska sredstva za mikro-, mala in srednje velika podjetja (JEREMIE) - boljše možnosti za pridobivanje kreditov za MSP in podjetja; skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja (JESSICA) - zagotavljanje trajnostnega financiranja urbanega razvoja; skupni ukrep v podporo mikrofinančnim institucijam v Evropi (JASMINE) - zagotavljanje tehnične pomoči za izboljšanje dostopa do mikrokreditov.

Vas zanima več?

Finančni inženiring English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji