Navigation path

Additional tools

od A po Z

Finančné inžinierstvo

Na dosiahnutie vyššej efektívnosti a udržateľnosti politiky súdržnosti počas programového obdobia 2007 - 2013 a na podporu lisabonského procesu boli od roku 2006 vyvinuté nové iniciatívy v oblasti technickej pomoci a finančného inžinierstva. Ide o spoločné nástroje, ktoré podporuje Európska komisia a množstvo partnerských inštitúcií, ako napríklad EIB, EIF, EBRD, ECB a KfW. Tieto nástroje zahŕňajú: JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) - podpora prípravy veľkých projektov; JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) - zlepšenie prístupu pre MSP k úverom; JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) - poskytovanie udržateľného financovania mestského rozvoja; JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe) - poskytovanie technickej podpory s cieľom zlepšiť prístup k mikroúverom.

Viac informácií

Finančné inžinierstvo English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá