Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Inginerie financiară

Începând din 2006, au fost elaborate noi iniţiative de asistenţă tehnică şi de inginerie financiară, menite să contribuie la aplicare unei politici de coeziune mai eficiente şi mai durabile şi la sprijinirea procesului de la Lisabona. Acestea sunt instrumente comune, sprijinite de Comisia Europeană şi de o serie de instituţii partenere, printre care BEI, FEI, BERD, BCE şi KfW. Aceste instrumente includ: JASPERS (asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene) - sprijină pregătirea proiectelor mari, JEREMIE (resurse comunitare comune pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii) - îmbunătăţeşte accesul IMM-urilor şi al întreprinderilor la finanţare, JESSICA (asistenţă comunitară comună pentru investiţii durabile în zonele urbane) - asigură o finanţare durabilă pentru dezvoltarea urbană şi JASMINE (acţiune comună în sprijinul instituţiilor de microfinanţare din Europa) - oferă asistenţă privind accesul la microfinanţare.

Mai multe detalii

Inginerie financiară English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale