Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Finanšu inženierija

2006. gadā sāka izstrādāt finanšu inženierijas iniciatīvas un izveidoja jaunu tehnisko palīdzību, lai uzlabotu ES 2007.-2013. gada kohēzijas politikas efektivitāti un ilgtspēju, kā arī lai veicinātu Lisabonas procesu. Tie ir kopēji instrumenti, kuros finansiāli piedalās Eiropas Komisija un vairākas partneriestādes, piemēram, EIB, EIF, ERAF, Eiropas Padomes Attīstības banka un KfW. To vidū ir: JASPERS (apvienotā palīdzība projektu atbalstam Eiropas reģionos) - lai palīdzētu sagatavot vērienīgus projektus, JEREMIE (Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem) - lai MVU atvieglotu kredītu saņemšanas iespējas, JESSICA (Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētās) - lai sagādātu ilgtspējīgu finansējumu pilsētu attīstībai, JASMINE (kopīga rīcība mikrofinansēšanas iestāžu atbalstam Eiropā) - lai sniegtu tehnisko palīdzību, tādējādi uzlabojot mikrokredītu saņemšanas iespējas.

Plašāka informācija

Finanšu inženierija English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi