Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Finansų inžinerija

Kad 2007-2013 m. ES sanglaudos politika taptų veiksmingesnė ir tvaresnė ir siekiant remti Lisabonos procesą, nuo 2006 m. parengtos įvairiausios naujos techninės pagalbos ir finansinės inžinerijos iniciatyvos. Tai bendros priemonės, kurias remia Europos Komisija ir kelios institucijos partnerės, tarp jų EIB, EIF, ERPB, ECB ir KfW: JASPERS - "Bendra parama projektams Europos regionuose remti", pagal kurią remiamas didelių projektų rengimas; JEREMIE - "Bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms", pagal kurią gerinamos MVĮ ir kitų verslo įmonių galimybės gauti kreditą; JESSICA - "Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų vietoves", pagal kurią skiriamas tvarus miestų plėtros finansavimas; JASMINE - "Bendras veiksmų planas mikrofinansų institucijoms Europoje", pagal kurią teikiama techninė pagalba, gerinant galimybes gauti labai mažų paskolų.

Išsamiau

Finansų inžinerija English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos