Navigation path

Additional tools

Sanasto

Rahoitusjärjestelyt

Vuodesta 2006 alkaen on kehitetty uusia teknistä apua ja rahoitusjärjestelyjä koskevia aloitteita, joiden tarkoituksena on tehdä EU:n kauden 2007-2013 koheesiopolitiikasta tehokkaampaa ja kestävämpää sekä tukea samalla Lissabonin prosessin etenemistä. Aloitteet ovat Euroopan komission ja useiden kumppanielinten, kuten Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, Euroopan neuvoston kehityspankin ja Kreditanstalt für Wiederaufbau -pankin, yhteisiä välineitä. Näihin välineisiin kuuluvat JASPERS ("Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu"), jolla tuetaan suurten hankkeiden valmistelua, JEREMIE ("Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi"), jolla lisätään luotonantoa pk-yrityksille ja elinkeinoelämälle, JESSICA ("Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten"), jolla tarjotaan kestävää rahoitusta kaupunkialueiden kehittämiseen, sekä JASMINE ("Yhteinen toimi EU:n mikroluottolaitosten tukemiseksi"), jolla myönnetään teknistä apua mikroluottojen saatavuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja

Rahoitusjärjestelyt English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media