Navigation path

Additional tools

A–Y

Finantskorraldus

Et muuta ajavahemiku 2007-2013 ELi ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks ning aidata toetada Lissaboni protsessi, on alates aastast 2006 töötatud välja mitmeid uusi tehnilise abi ja finantskorralduse algatusi. Need on ühised vahendid, mida toetavad Euroopa Komisjon ja mitmed partnerorganisatsioonid, nende hulgas Euroopa Investeerimispank, Euroopa Investeerimisfond, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Euroopa Nõukogu Arengupank ja Kreditanstalt für Wiederaufbau. Nende vahendite hulka kuuluvad JASPERS - ühine abi projektide toetuseks Euroopa piirkondades, et toetada suurte projektide ettevalmistamist; JEREMIE - Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, et parandada VKEde ja ettevõtete juurdepääsu krediidile; JESSICA - Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele, et võimaldada jätkusuutlikku rahastamist linnaarenduseks; JASMINE - ühisalgatus Euroopa väikerahastamisasutuste toetamiseks, et võimaldada tehnilist abi mikrokrediidile juurdepääsu parandamiseks.

Lisateave

Finantskorraldus English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis