Navigation path

Additional tools

A til Å

Finansieringsteknik

For at gøre EU's samhørighedspolitik for 2007-2013 mere virkningsfuld og bæredygtig og hjælpe Lissabonprocessen godt i vej har man siden 2006 udviklet forskellige nye initiativer vedrørende teknisk bistand og finansieringsteknik. Det er fælles redskaber, der støttes af Kommissionen og en række partnerinstitutioner, bl.a. EIB, EIF, EBRD, CEB og KfW. Som eksempel kan nævnes Jaspersinitiativet (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner), som hjælper med forberedelsen af store projekter, Jeremieinitiativet (fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder), som forbedrer små og mellemstore virksomheders lånemuligheder, Jessicainitiativet (fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder), som tilbyder bæredygtig finansiering til byudvikling, og Jasmineinitiativet (fælles aktion om støtte til mikrofinansieringsinstitutioner i Europa), som yder teknisk bistand for at forbedre adgangen til mikrolån.

Læs mere

Finansieringsteknik English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!