Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Corecţii financiare

Prin "corecţie financiară" se înţelege retragerea fondurilor acordate, în prealabil, unui proiect finanţat de UE, în urma constatării unor nereguli, cum ar fi frauda.

Comisia Europeană s-a angajat să recupereze fondurile care au fost obţinute sau utilizate în mod fraudulos şi va uza de toate căile legale pentru a identifica astfel de cazuri. Aplicarea corecţiilor financiare poate implica anularea, totală sau parţială, a contribuţiei UE la un program operaţional.

Comisia Europeană dispune de diverse modalităţi de control care permit garantarea bunei utilizări a fondurilor europene. Procedurile de monitorizare periodică, certificarea cheltuielilor şi măsurile stricte de auditare sunt metode utilizate pentru combaterea fraudei.

Mai multe detalii

DG REGIO - procedurile de gestionare financiară a fondurilor

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale