Navigation path

Additional tools

Sanasto

Rahoitusoikaisut

Rahoitusoikaisu tarkoittaa rahoituksen peruuttamista tapauksissa, joissa EU:n tukemille hankkeille on myönnetty rahoitusta virheellisesti petosten tai muiden sääntöjenvastaisuuksien vuoksi.

Komissio on sitoutunut perimään takaisin varat, jotka on hankittu tai joita on käytetty vilpillisesti, ja se on valmis käyttämään kaikkia laillisia keinoja tällaisten maksujen jäljittämiseksi. Rahoitusoikaisuihin voi kuulua toimenpideohjelmalle myönnetyn EU:n rahoituksen peruuttaminen kokonaan tai osittain.

Komissiolla on käytössään useita valvontamenetelmiä, joilla varmistetaan, että EU:n rahoitusta käytetään asianmukaisesti. Petoksia pyritään torjumaan säännöllisen valvonnan, menojen todentamisen ja tiukkojen tarkastustoimenpiteiden avulla.

Lisätietoja

Aluepolitiikan pääosaston varainhoitomenettelyt

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media