Navigation path

Additional tools

A–Y

Finantskorrektsioonid

Finantskorrektsioonid seisnevad rahastamise tühistamises, kui ELi toetavatele projektidele tehtud maksed on olnud ekslikud eeskirjade eiramise (näiteks pettuse) tõttu.

Komisjon on järjekindel nende vahendite tagasinõudmisel, mis on saadud pettuse teel või mida on kasutatud pettuse eesmärgil, ning kasutab kõiki õiguslikke vahendeid selliste maksete tuvastamiseks. Finantskorrektsioonid võivad seisneda rakenduskavale antud ELi panuse täielikus või osalises tühistamises.

EL kasutab mitmeid kontrolle, et tagada ELi vahendite korrektne kasutamine. Pettuse vastu võitlemiseks kasutatakse regulaarseid seiremenetlusi, kulude tõendamist ja rangeid auditeerimismeetmeid.

Lisateave

Regionaalpoliitika peadirektoraadi finantsjuhtimise menetlused

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis