Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Finanční opravy

Finančními opravami se rozumí odnětí finančních prostředků poté, co se zjistilo, že platby projektům podporovaným z EU byly vinou nesrovnalostí (např. podvodu) provedeny chybně.

Komise je odhodlána takto podvodně nabyté či využité prostředky získat zpět a k vysledování těchto plateb využije veškerých právních prostředků. Finanční opravy mohou vést k zastavení všech nebo části příspěvků EU operačnímu programu.

Zda se s finančními prostředky Unie nakládá řádně, kontroluje Komise různými způsoby. Jako prostředek boje proti podvodům se používají pravidelné monitorovací postupy, potvrzování výdajů a přísný audit.

Další podrobnosti

Postupy finančního řízení na GŘ REGIO

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média