Navigation path

Additional tools

A till Ö

Utvärdering

Under programperioden 2007-2013 görs tre typer av utvärderingar: på förhand (ex ante), under tiden och i efterhand (ex post). Sammanhållningspolitiken utvärderas på partnerskapbasis. Medlemsländerna ansvarar för förhandsutvärderingen, medan EU-kommissionen gör efterhandsutvärderingen.

Utvärderingar av pågående projekt utförs i huvudsak av medlemsländerna. EU-kommissionen kan dock göra utvärderingar på eget initiativ tillsammans med medlemsländerna. Det görs emellertid bara vid behov och när sådana utvärderingar är effektivare än medlemsländernas egna (t.ex. strategiska utvärderingar av intresse för hela EU). Viktiga uppgifter för EU-kommissionen är bland annat att ge riktlinjer för utvärderingarna och bidra till ett erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna.

Läs mer

Utvärdering English Deutsch français

EU regionalpolitik: Håll dig informerad