Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Vrednotenje

Za programsko obdobje 2007-2013 se uporabljajo tri vrste vrednotenja: predhodno, vmesno in naknadno. Kohezijska politika se vrednoti v sodelovanju med državami članicami in Evropsko komisijo: države članice so odgovorne za predhodno vrednotenje, Komisija pa za naknadno.

Za vmesno vrednotenje so večinoma odgovorne države članice, lahko pa ga na lastno pobudo izvede tudi Komisija v sodelovanju z državo članico. To se zgodi samo, če Komisija presodi, da je to potrebno, in če so takšna vrednotenja učinkovitejša od vrednotenj držav članic (npr. strateška vrednotenja, ki imajo vseevropsko razsežnost). Glavne naloge Evropske komisije so med drugim: opredelitev smernic o vrednotenju in pomoč pri izmenjavi izkušenj med državami članicami.

Vas zanima več?

Vrednotenje English Deutsch français

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji