Navigation path

Additional tools

od A po Z

Hodnotenie

Počas programového obdobia 2007 - 2013 sa využívajú tri typy hodnotenia: pred realizáciou akcie (ex ante), počas jej realizácie a po jej ukončení (ex post). Politika súdržnosti sa hodnotí v súlade s princípom partnerstva. Členské štáty vykonajú hodnotenie ex ante a Komisia je zodpovedná za hodnotenie ex post.

Pokiaľ ide o hodnotenie počas realizácie akcie, hlavnú zodpovednosť nesú členské štáty. Komisia však môže v spolupráci s členským štátom podniknúť vlastnú iniciatívu v nevyhnutných prípadoch alebo za predpokladu, že jej hodnotenia sú efektívnejšie (napr. strategické hodnotenia, ktoré majú celoeurópsky rozmer). Medzi hlavné úlohy Európskej komisie patrí poskytovanie usmernení o hodnoteniach a podpora výmeny skúseností medzi členskými štátmi.

Viac informácií

Hodnotenie English Deutsch français

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá