Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Evaluare

Pentru perioada de programare 2007-2013, au fost identificate trei tipuri de evaluare: ex ante, intermediară şi ex post. Politica de coeziune este evaluată în baza unui parteneriat - statele membre sunt responsabile cu evaluarea ex ante, iar Comisia Europeană efectuează evaluarea ex post.

Deşi, în general, statele membre efectuează evaluările intermediare, Comisia Europeană poate, de asemenea, decide, din proprie iniţiativă, să întreprindă acest exerciţiu împreună cu statele membre. Însă acest lucru se întâmplă numai atunci când este necesar şi numai în măsura în care o astfel de eveluare concertată se dovedeşte a fi mai eficientă decât dacă ar fi efectuată numai de statele membre - de exemplu, evaluările strategice care au o dimensiune europeană. Printre sarcinile cheie care revin Comisiei Europene se numără furnizarea de orientări privind metodele de evaluare şi facilitarea schimburilor de experienţă între statele membre.

Mai multe detalii

Evaluare English Deutsch français

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale