Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Evaluatie

In de programmeringsperiode 2007-2013 zullen er zijn drie soorten evaluaties plaatsvinden: vooraf (ex ante), tussentijds en achteraf (ex post). Het cohesiebeleid wordt op partnerschapsbasis geëvalueerd. De EU-landen zijn verantwoordelijk voor de ex ante-evaluatie, terwijl de Europese Commissie de ex post-evaluatie op zich neemt.

Tussentijdse evaluaties zijn in de eerste plaats een taak van de EU-landen zelf, maar ook de Commissie kan hiertoe, in overleg met hen, het initiatief nemen. Dit kan alleen als het noodzakelijk wordt geacht en een dergelijke evaluatie doeltreffender is dan de evaluaties van de EU-landen (b.v. een strategische evaluatie met een EU-brede dimensie). De belangrijkste taken van de Europese Commissie zijn advies verstrekken over de evaluatie en de uitwisseling van ervaringen tussen de EU-landen bevorderen.

Meer details

Evaluatie English Deutsch français

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte