Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Vertinimas

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu taikomas trijų rūšių vertinimas: išankstinis ("ex ante"), programos vykdymo metu (einamasis) ir baigiamasis ("ex post"). Sanglaudos politika vertinama bendromis jėgomis. Valstybės narės atlieka išankstinį ("ex ante"), o Europos Komisija - baigiamąjį ("ex post") vertinimą.

Einamąjį vertinimą iš esmės atlieka valstybės narės, bet Komisija gali taip pat jo imtis savo iniciatyva, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Tačiau tai gali įvykti tik tada, kai tai laikoma būtina ir kai toks vertinimas veiksmingesnis negu valstybės narės atliekamas vertinimas (pvz., strateginis ES masto vertinimas). Pagrindinės Europos Komisijos užduotys yra teikti vertinimo gaires ir padėti valstybėms narėms dalytis patirtimi.

Išsamiau

Vertinimas English Deutsch français

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos